Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia majątkowe

Przetargi na nieruchomości

Inne przetargi

Zamówienia publiczne

Konkursy

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Nabór pracowników

Rejestry,ewidencje,wykazy

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia,komunikaty Wójta Gminy

Protokóły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Organizacja działalności samorządu

Gminne jednostki organizacyjne

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Mienie komunalne

Kontakty i współpraca

Budżet, majątek, zobowiązania

Polityka wewnętrzna

Program Integracji Społecznej

Publiczny Wykaz Danych Środowiskowych

Projekty POKL

Wybory i Referenda

Centrum Kształcenia

Udostępnienie aktów prawnych

Przydatne Linki

Ochrona danych osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY RĄBINO

RĄBINO 27

78-331 RĄBINO

 TEL.  (94) 364 33 47        

 FAX.  (94) 364 33 47        

e-mail : rabino@pocztazeto.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza
Lista adresów skrytek:

/ugrabino2/skrytka

/ugrabino2/SkrytkaESP

NIP 672-11-88-480

REGON  000537651


Konto bankowe ( ogólne ) :

Pomorski Bank Spółdzielczy

59 8581 0004 0000 0462 2000 0001

Należności z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne konta.